Archiwum Fundacji Wolność i Pokój

Różne materiały archiwalne

O Archiwum FWiP

Archiwum Fundacji Wolność i Pokój zawiera różne materiały pochodzące z domeny publicznej związane z tematyką, która jest bliska członkom Fundacji Wolność i Pokój. Materiały te nie są i raczej nie będą ni jak uporządkowane. Należy wśrod nich grzebać jak na starym zaśmieconym strychu. Jedyną wskazówką jest tytuł.

Archiwum zawiera również inne zasoby informacyjne Fundacji Wolność i Pokój oraz dokumenty przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Reklamy